Hennepconvenant Midden-Nederland

Omschrijving

De convenantpartners wensen op te treden en maatregelen te nemen tegen de ongewenste ontwikkeling die gepaard gaat met hennepcriminaliteit. Een integrale aanpak biedt - doordat over en weer gebruik kan worden gemaakt van de bij de convenantpartners aanwezige specifieke deskundigheid, informatie en ervaring - goede perspectieven voor het bereiken van het door convenantpartners gewenste rendement en de geformuleerde doelstellingen.

Verantwoordelijke Gemeente Utrecht
Thema Veiligheid
Documentsoort Convenant
Publicatiedatum 01-03-2021
Documentdatum 01-09-2019
Betrokken partijen De 39 gemeenten in Midden-Nederland, De Politie eenheid Midden-Nederland, Het Openbaar Ministerie Arrondissementsparket Midden-Nederland, Het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) Directie Handhaving, De Sociale Verzekeringsbank, De netbeheerders Stedin Netbeheer B.V. en Liander N.V, Deelnemende woningcorporaties, Overige (professionele) verhuurders
Looptijd 2019-2022

Publicaties