Convenant inzake aansluitvoorwaarden "Bestuurlijke Informatie Justitiabelen"

Omschrijving

De Bestuurlijke Informatie Justitiabelen (BIJ) dient het zwaarwegend algemeen belang bij handhaving van de openbare orde door burgemeesters tijdig te informeren over de terugkeer van justitiabelen. Daarbij dient rekening gehouden te worden met de belangen van de betrokken justitiabele, in het bijzonder diens recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer en diens resocialisatie.

Verantwoordelijke Gemeente Utrecht
Thema Criminaliteit
Documentsoort Convenant
Publicatiedatum 30-06-2021
Documentdatum 12-08-2011
Betrokken partijen Ministerie van Veiligheid en Justitie, Korps Landelijke Politiediensten, Gemeente Utrecht
Looptijd 12 augustus 2011 tot heden

Publicaties