RCE advies 160616 Genneperweg 143, 5644RS Eindhoven 14639-De Gennepermolen

Omschrijving

Dit document betreft een advies van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) over het wijzigen van een rijksmonument. Dit advies is uitgebracht in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (WABO) naar aanleiding van een aanvraag.

Verantwoordelijke Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Thema Cultureel erfgoed
Documentsoort Advies
Publicatiedatum 02-03-2021
Documentdatum 28-10-2020
Gemeente Eindhoven
Link naar monumentenregister https://monumentenregister.cultureelerfgoed.nl/monumenten/14639
Monumentnummer 14639
Provincie Noord-Brabant

Publicaties