RCE advies 1370284 Kloosterlaan 26, 5435XD Sint Agatha 11630.

Omschrijving

Dit document betreft een advies van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) over het wijzigen van een rijksmonument. Dit advies is uitgebracht in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) naar aanleiding van een aanvraag omgevingsvergunning. Meer informatie over de adviezen van de RCE en het vergunningstelsel voor rijksmonumenten is te vinden via https://www.cultureelerfgoed.nl/onderwerpen/omgevingsvergunning/uitgebrachte-adviezen-over-rijksmonumenten/

Verantwoordelijke Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Thema Cultureel erfgoed
Documentsoort Advies
Publicatiedatum 07-05-2023
Documentdatum 20-04-2023
Gemeente Land van Cuijk
Link naar monumentenregister https://monumentenregister.cultureelerfgoed.nl/monumenten/11630
Monumentnummer 11630
Provincie Noord-Brabant

Publicaties