RCE advies 1316074 Graaf de Geloeslaan 8, 6245AS Eijsden 421723.

Omschrijving

Dit document betreft een advies van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) over het wijzigen van een rijksmonument. Dit advies is uitgebracht in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) naar aanleiding van een aanvraag omgevingsvergunning. Meer informatie over de adviezen van de RCE en het vergunningstelsel voor rijksmonumenten is te vinden via https://www.cultureelerfgoed.nl/onderwerpen/omgevingsvergunning/uitgebrachte-adviezen-over-rijksmonumenten/

Verantwoordelijke Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Thema Cultureel erfgoed
Documentsoort Advies
Publicatiedatum 02-02-2023
Documentdatum 03-02-2023
Gemeente Eijsden-Margraten
Link naar monumentenregister https://monumentenregister.cultureelerfgoed.nl/monumenten/421723
Monumentnummer 421723
Provincie Limburg

Publicaties