RCE advies 1326968 Woudenbergseweg 40, 3953MG Maarsbergen 528022.

Omschrijving

Dit document betreft een advies van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) over het wijzigen van een rijksmonument. Dit advies is uitgebracht in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) naar aanleiding van een aanvraag omgevingsvergunning. Meer informatie over de adviezen van de RCE en het vergunningstelsel voor rijksmonumenten is te vinden via https://www.cultureelerfgoed.nl/onderwerpen/omgevingsvergunning/uitgebrachte-adviezen-over-rijksmonumenten/

Verantwoordelijke Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Thema Cultureel erfgoed
Documentsoort Advies
Publicatiedatum 01-02-2023
Documentdatum 18-01-2023
Gemeente Utrechtse Heuvelrug
Link naar monumentenregister https://monumentenregister.cultureelerfgoed.nl/monumenten/528022
Monumentnummer 528022
Provincie Utrecht

Publicaties