RCE advies 1264359 Grote Kerkhof 42, 7411KV Deventer 12572.

Omschrijving

Dit document betreft een advies van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) over het wijzigen van een rijksmonument. Dit advies is uitgebracht in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) naar aanleiding van een aanvraag omgevingsvergunning. Meer informatie over de adviezen van de RCE en het vergunningstelsel voor rijksmonumenten is te vinden via https://www.cultureelerfgoed.nl/onderwerpen/omgevingsvergunning/uitgebrachte-adviezen-over-rijksmonumenten/

Verantwoordelijke Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Thema Cultureel erfgoed
Documentsoort Advies
Publicatiedatum 16-05-2023
Documentdatum 16-05-2023
Gemeente Deventer
Link naar monumentenregister https://monumentenregister.cultureelerfgoed.nl/monumenten/12572
Monumentnummer 12572
Provincie Overijssel

Publicaties