RCE advies 1359042 Molendijk 37, 3295LD 's-Gravendeel 17406.

Omschrijving

Dit document betreft een advies van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) over het wijzigen van een rijksmonument. Dit advies is uitgebracht in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) naar aanleiding van een aanvraag omgevingsvergunning. Meer informatie over de adviezen van de RCE en het vergunningstelsel voor rijksmonumenten is te vinden via https://www.cultureelerfgoed.nl/onderwerpen/omgevingsvergunning/uitgebrachte-adviezen-over-rijksmonumenten/

Verantwoordelijke Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Thema Cultureel erfgoed
Documentsoort Advies
Publicatiedatum 08-05-2023
Documentdatum 24-04-2023
Gemeente Hoeksche Waard
Link naar monumentenregister https://monumentenregister.cultureelerfgoed.nl/monumenten/17406
Monumentnummer 17406
Provincie Zuid-Holland

Publicaties