RCE advies 1347464 's-Gravelandseweg 52, 1217ET Hilversum 522700.

Omschrijving

Dit document betreft een advies van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) over het wijzigen van een rijksmonument. Dit advies is uitgebracht in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) naar aanleiding van een aanvraag omgevingsvergunning. Meer informatie over de adviezen van de RCE en het vergunningstelsel voor rijksmonumenten is te vinden via https://www.cultureelerfgoed.nl/onderwerpen/omgevingsvergunning/uitgebrachte-adviezen-over-rijksmonumenten/

Verantwoordelijke Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Thema Cultureel erfgoed
Documentsoort Advies
Publicatiedatum 04-03-2023
Documentdatum 27-02-2023
Gemeente Hilversum
Link naar monumentenregister https://monumentenregister.cultureelerfgoed.nl/monumenten/522700
Monumentnummer 522700
Provincie Noord-Holland

Publicaties