RCE advies 181426 Kerkberg 3KERK, 6573DN Beek 35784

Omschrijving

Dit document betreft een advies van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) over het wijzigen van een rijksmonument. Dit advies is uitgebracht in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) naar aanleiding van een aanvraag omgevingsvergunning. Meer informatie over de adviezen van de RCE en het vergunningstelsel voor rijksmonumenten is te vinden via https://www.cultureelerfgoed.nl/onderwerpen/omgevingsvergunning/uitgebrachte-adviezen-over-rijksmonumenten/

Verantwoordelijke Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Thema Cultureel erfgoed
Documentsoort Advies
Publicatiedatum 02-03-2021
Documentdatum 28-01-2021
Gemeente Berg en Dal
Link naar monumentenregister https://monumentenregister.cultureelerfgoed.nl/monumenten/35784
Monumentnummer 35784
Provincie Gelderland

Publicaties