RCE advies 193564 Koningslaan 9, 3981HD Bunnik 526328-Oud Amelisweerd

Omschrijving

Dit document betreft een advies van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) over het wijzigen van een rijksmonument. Dit advies is uitgebracht in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) naar aanleiding van een aanvraag omgevingsvergunning. Meer informatie over de adviezen van de RCE en het vergunningstelsel voor rijksmonumenten is te vinden via https://www.cultureelerfgoed.nl/onderwerpen/omgevingsvergunning/uitgebrachte-adviezen-over-rijksmonumenten/

Verantwoordelijke Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Thema Cultureel erfgoed
Documentsoort Advies
Publicatiedatum 02-03-2021
Documentdatum 21-01-2021
Gemeente Bunnik
Link naar monumentenregister https://monumentenregister.cultureelerfgoed.nl/monumenten/526328
Monumentnummer 526328
Provincie Utrecht

Publicaties