RCE advies 1298812 Molenwal 6, 4116BW Buren 11333-De Prins van Oranje.

Omschrijving

Dit document betreft een advies van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) over het wijzigen van een rijksmonument. Dit advies is uitgebracht in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) naar aanleiding van een aanvraag omgevingsvergunning. Meer informatie over de adviezen van de RCE en het vergunningstelsel voor rijksmonumenten is te vinden via https://www.cultureelerfgoed.nl/onderwerpen/omgevingsvergunning/uitgebrachte-adviezen-over-rijksmonumenten/

Verantwoordelijke Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Thema Cultureel erfgoed
Documentsoort Advies
Publicatiedatum 11-12-2022
Documentdatum 09-12-2022
Gemeente Buren
Link naar monumentenregister https://monumentenregister.cultureelerfgoed.nl/monumenten/11333
Monumentnummer 11333
Provincie Gelderland

Publicaties