RCE advies 1301363 Kompagnonswei 34, 9221SX Rottevalle 33997.

Omschrijving

Dit document betreft een advies van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) over het wijzigen van een rijksmonument. Dit advies is uitgebracht in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) naar aanleiding van een aanvraag omgevingsvergunning. Meer informatie over de adviezen van de RCE en het vergunningstelsel voor rijksmonumenten is te vinden via https://www.cultureelerfgoed.nl/onderwerpen/omgevingsvergunning/uitgebrachte-adviezen-over-rijksmonumenten/

Verantwoordelijke Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Thema Cultureel erfgoed
Documentsoort Advies
Publicatiedatum 07-12-2022
Documentdatum 06-12-2022
Gemeente Smallingerland
Link naar monumentenregister https://monumentenregister.cultureelerfgoed.nl/monumenten/33997
Monumentnummer 33997
Provincie Friesland

Publicaties