RCE advies 1360556 Beneden Tiendweg 8, 2959LA Streefkerk 34924.

Omschrijving

Dit document betreft een advies van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) over het wijzigen van een rijksmonument. Dit advies is uitgebracht in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) naar aanleiding van een aanvraag omgevingsvergunning. Meer informatie over de adviezen van de RCE en het vergunningstelsel voor rijksmonumenten is te vinden via https://www.cultureelerfgoed.nl/onderwerpen/omgevingsvergunning/uitgebrachte-adviezen-over-rijksmonumenten/

Verantwoordelijke Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Thema Cultureel erfgoed
Documentsoort Advies
Publicatiedatum 11-05-2023
Documentdatum 12-05-2023
Gemeente Molenlanden
Link naar monumentenregister https://monumentenregister.cultureelerfgoed.nl/monumenten/34924
Monumentnummer 34924
Provincie Zuid-Holland

Publicaties