RCE advies 1292955 Daver 20, 4012BC Kerk-Avezaath 11444-Kamphof.

Omschrijving

Dit document betreft een advies van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) over het wijzigen van een rijksmonument. Dit advies is uitgebracht in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) naar aanleiding van een aanvraag omgevingsvergunning. Meer informatie over de adviezen van de RCE en het vergunningstelsel voor rijksmonumenten is te vinden via https://www.cultureelerfgoed.nl/onderwerpen/omgevingsvergunning/uitgebrachte-adviezen-over-rijksmonumenten/

Verantwoordelijke Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Thema Cultureel erfgoed
Documentsoort Advies
Publicatiedatum 14-12-2022
Documentdatum 15-12-2022
Gemeente Buren
Link naar monumentenregister https://monumentenregister.cultureelerfgoed.nl/monumenten/11444
Monumentnummer 11444
Provincie Gelderland

Publicaties