RCE advies 174900 Diepstraat 1D, 6101AT Echt 525528-_De Valk_ Directeurswoning

Omschrijving

Dit document betreft een advies van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) over het wijzigen van een rijksmonument. Dit advies is uitgebracht in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) naar aanleiding van een aanvraag omgevingsvergunning. Meer informatie over de adviezen van de RCE en het vergunningstelsel voor rijksmonumenten is te vinden via https://www.cultureelerfgoed.nl/onderwerpen/omgevingsvergunning/uitgebrachte-adviezen-over-rijksmonumenten/

Verantwoordelijke Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Thema Cultureel erfgoed
Documentsoort Advies
Publicatiedatum 01-03-2021
Documentdatum 11-01-2021
Gemeente Echt-Susteren
Link naar monumentenregister https://monumentenregister.cultureelerfgoed.nl/monumenten/525526
Monumentnummer 525528
Provincie Limburg

Publicaties