RCE advies 1336576 Kloosterstraat 2A, 5844AN Stevensbeek 519248.

Omschrijving

Dit document betreft een advies van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) over het wijzigen van een rijksmonument. Dit advies is uitgebracht in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) naar aanleiding van een aanvraag omgevingsvergunning. Meer informatie over de adviezen van de RCE en het vergunningstelsel voor rijksmonumenten is te vinden via https://www.cultureelerfgoed.nl/onderwerpen/omgevingsvergunning/uitgebrachte-adviezen-over-rijksmonumenten/

Verantwoordelijke Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Thema Cultureel erfgoed
Documentsoort Advies
Publicatiedatum 23-05-2023
Documentdatum 23-05-2023
Gemeente Land van Cuijk
Link naar monumentenregister https://monumentenregister.cultureelerfgoed.nl/monumenten/519248
Monumentnummer 519248
Provincie Noord-Brabant

Publicaties