RCE advies 1391089 Baden Powelllaan 9, 3016GJ Rotterdam 529887.

Omschrijving

Dit document betreft een advies van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) over het wijzigen van een rijksmonument. Dit advies is uitgebracht in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) naar aanleiding van een aanvraag omgevingsvergunning. Meer informatie over de adviezen van de RCE en het vergunningstelsel voor rijksmonumenten is te vinden via https://www.cultureelerfgoed.nl/onderwerpen/omgevingsvergunning/uitgebrachte-adviezen-over-rijksmonumenten/

Verantwoordelijke Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Thema Cultureel erfgoed
Documentsoort Advies
Publicatiedatum 15-05-2023
Documentdatum 01-05-2023
Gemeente Rotterdam
Link naar monumentenregister https://monumentenregister.cultureelerfgoed.nl/monumenten/529887
Monumentnummer 529887
Provincie Zuid-Holland

Publicaties