RCE advies 1314096 Croylaan 11, 5735PB Aarle-Rixtel 10437.

Omschrijving

Dit document betreft een advies van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) over het wijzigen van een rijksmonument. Dit advies is uitgebracht in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) naar aanleiding van een aanvraag omgevingsvergunning. Meer informatie over de adviezen van de RCE en het vergunningstelsel voor rijksmonumenten is te vinden via https://www.cultureelerfgoed.nl/onderwerpen/omgevingsvergunning/uitgebrachte-adviezen-over-rijksmonumenten/

Verantwoordelijke Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Thema Cultureel erfgoed
Documentsoort Advies
Geldig van 14-12-2022
Document creatiedatum 15-12-2022
Gemeente Laarbeek
Link naar monumentenregister https://monumentenregister.cultureelerfgoed.nl/monumenten/10437
Monumentnummer 10437
Provincie Noord-Brabant

Publicaties