RCE advies 1362104 Hoofdweg 30, 9621AL Slochteren 46897.

Omschrijving

Dit document betreft een advies van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) over het wijzigen van een rijksmonument. Dit advies is uitgebracht in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) naar aanleiding van een aanvraag omgevingsvergunning. Meer informatie over de adviezen van de RCE en het vergunningstelsel voor rijksmonumenten is te vinden via https://www.cultureelerfgoed.nl/onderwerpen/omgevingsvergunning/uitgebrachte-adviezen-over-rijksmonumenten/

Verantwoordelijke Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Thema Cultureel erfgoed
Documentsoort Advies
Publicatiedatum 07-05-2023
Documentdatum 20-04-2023
Gemeente Midden-Groningen
Link naar monumentenregister https://monumentenregister.cultureelerfgoed.nl/monumenten/46897
Monumentnummer 46897
Provincie Groningen

Publicaties