RCE advies 160352 Midstraat 69, 8501AE Joure 20833

Omschrijving

Dit document betreft een advies van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) over het wijzigen van een rijksmonument. Dit advies is uitgebracht in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (WABO) naar aanleiding van een aanvraag.

Verantwoordelijke Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Thema Cultureel erfgoed
Documentsoort Advies
Publicatiedatum 01-03-2021
Documentdatum 12-10-2020
Gemeente De Fryske Marren
Link naar monumentenregister https://monumentenregister.cultureelerfgoed.nl/monumenten/20833
Monumentnummer 20833
Provincie Friesland

Publicaties