RCE advies 1327012 Burg van der Lelijkade 16, 3155AB Maasland 26565.

Omschrijving

Dit document betreft een advies van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) over het wijzigen van een rijksmonument. Dit advies is uitgebracht in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) naar aanleiding van een aanvraag omgevingsvergunning. Meer informatie over de adviezen van de RCE en het vergunningstelsel voor rijksmonumenten is te vinden via https://www.cultureelerfgoed.nl/onderwerpen/omgevingsvergunning/uitgebrachte-adviezen-over-rijksmonumenten/

Verantwoordelijke Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Thema Cultureel erfgoed
Documentsoort Advies
Publicatiedatum 31-01-2023
Documentdatum 13-01-2023
Gemeente Midden-Delfland
Link naar monumentenregister https://monumentenregister.cultureelerfgoed.nl/monumenten/26565
Monumentnummer 26565
Provincie Zuid-Holland

Publicaties