RCE advies 1163629 Havenstraat 13, 3421BS Oudewater 32023;32016.

Omschrijving

Dit document betreft een advies van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) over het wijzigen van een rijksmonument. Dit advies is uitgebracht in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) naar aanleiding van een aanvraag omgevingsvergunning. Meer informatie over de adviezen van de RCE en het vergunningstelsel voor rijksmonumenten is te vinden via https://www.cultureelerfgoed.nl/onderwerpen/omgevingsvergunning/uitgebrachte-adviezen-over-rijksmonumenten/

Verantwoordelijke Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Thema Cultureel erfgoed
Documentsoort Advies
Publicatiedatum 03-08-2021
Documentdatum
Gemeente Oudewater
Link naar monumentenregister
  • https://monumentenregister.cultureelerfgoed.nl/monumenten/32016
  • https://monumentenregister.cultureelerfgoed.nl/monumenten/32023
Monumentnummer
  • 32023
  • 32016
Provincie Utrecht

Publicaties