RCE advies 1280302 Wagenmakerij 1, 1505SG Zaandam 530315.

Omschrijving

Dit document betreft een advies van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) over het wijzigen van een rijksmonument. Dit advies is uitgebracht in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) naar aanleiding van een aanvraag omgevingsvergunning. Meer informatie over de adviezen van de RCE en het vergunningstelsel voor rijksmonumenten is te vinden via https://www.cultureelerfgoed.nl/onderwerpen/omgevingsvergunning/uitgebrachte-adviezen-over-rijksmonumenten/

Verantwoordelijke Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Thema Cultureel erfgoed
Documentsoort Advies
Publicatiedatum 08-12-2022
Documentdatum 23-11-2022
Gemeente Zaanstad
Link naar monumentenregister https://monumentenregister.cultureelerfgoed.nl/monumenten/530315
Monumentnummer 530315
Provincie Noord-Holland

Publicaties