RCE advies 1297764 Ridderplein 15, 5421CW Gemert 529552.

Omschrijving

Dit document betreft een advies van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) over het wijzigen van een rijksmonument. Dit advies is uitgebracht in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) naar aanleiding van een aanvraag omgevingsvergunning. Meer informatie over de adviezen van de RCE en het vergunningstelsel voor rijksmonumenten is te vinden via https://www.cultureelerfgoed.nl/onderwerpen/omgevingsvergunning/uitgebrachte-adviezen-over-rijksmonumenten/

Verantwoordelijke Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Thema Cultureel erfgoed
Documentsoort Advies
Publicatiedatum 06-12-2022
Documentdatum 21-11-2022
Gemeente Gemert-Bakel
Link naar monumentenregister https://monumentenregister.cultureelerfgoed.nl/monumenten/529552
Monumentnummer 529552
Provincie Noord-Brabant

Publicaties