RCE advies 1383507 Saint Louisplein 50, 4731PK Oudenbosch 31937.docx

Omschrijving

Dit document betreft een advies van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) over het wijzigen van een rijksmonument. Dit advies is uitgebracht in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) naar aanleiding van een aanvraag omgevingsvergunning. Meer informatie over de adviezen van de RCE en het vergunningstelsel voor rijksmonumenten is te vinden via https://www.cultureelerfgoed.nl/onderwerpen/omgevingsvergunning/uitgebrachte-adviezen-over-rijksmonumenten/

Verantwoordelijke Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Thema Cultureel erfgoed
Documentsoort Advies
Publicatiedatum 30-05-2023
Documentdatum 17-05-2023
Gemeente Halderberge
Link naar monumentenregister https://monumentenregister.cultureelerfgoed.nl/monumenten/31937
Monumentnummer 31937
Provincie Noord-Brabant

Publicaties