RCE advies 1313951 Durgerdammerdijk 159, 1026CJ Amsterdam 6680.

Omschrijving

Dit document betreft een advies van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) over het wijzigen van een rijksmonument. Dit advies is uitgebracht in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) naar aanleiding van een aanvraag omgevingsvergunning. Meer informatie over de adviezen van de RCE en het vergunningstelsel voor rijksmonumenten is te vinden via https://www.cultureelerfgoed.nl/onderwerpen/omgevingsvergunning/uitgebrachte-adviezen-over-rijksmonumenten/

Verantwoordelijke Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Thema Cultureel erfgoed
Documentsoort Advies
Publicatiedatum 23-05-2023
Documentdatum 23-05-2023
Gemeente Amsterdam
Link naar monumentenregister https://monumentenregister.cultureelerfgoed.nl/monumenten/6680
Monumentnummer 6680
Provincie Noord-Holland

Publicaties