Convenant samenwerking tussen ketenpartners (zorg- en) veiligheidshuizen Midden- Nederland: Flevoland, Gooi- en Vechtstreek en Regio Utrecht

Omschrijving

Het (zorg- en) veiligheidshuis is een samenwerkingsverband waarin zorg- en strafpartners en gemeenten, onder eenduidige regie, werken aan complexe zorg- en veiligheidsproblemen. De doelstelling van de samenwerking is bijdragen aan de algemene veiligheid, het verbeteren van de persoonlijke situatie, het voorkomen en verminderen van recidive, (ernstige) overlast, criminaliteit en/of maatschappelijke uitval. Dit gebeurt door een combinatie van repressie, bestuurlijke interventies en zorg, hetgeen moet worden gezien als een zwaarwegend algemeen belang.

Verantwoordelijke Gemeente Utrecht
Thema Criminaliteit
Documentsoort Convenant
Publicatiedatum 30-06-2021
Documentdatum 01-08-2019
Betrokken partijen Gemeenten Utrecht, provincie Utrecht en meederen landelijke en regionale partijen
Looptijd 1 augustus 2019 tot heden

Publicaties