RCE advies 1159610 Tsjerkebuorren 2, 8621BH Heeg 39786.docx

Omschrijving

Dit document betreft een advies van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) over het wijzigen van een rijksmonument. Dit advies is uitgebracht in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) naar aanleiding van een aanvraag omgevingsvergunning. Meer informatie over de adviezen van de RCE en het vergunningstelsel voor rijksmonumenten is te vinden via https://www.cultureelerfgoed.nl/onderwerpen/omgevingsvergunning/uitgebrachte-adviezen-over-rijksmonumenten/

Verantwoordelijke Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Thema Cultureel erfgoed
Documentsoort Advies
Publicatiedatum 03-08-2021
Documentdatum
Gemeente Súdwest-Fryslân
Link naar monumentenregister https://monumentenregister.cultureelerfgoed.nl/monumenten/39786
Monumentnummer 39786
Provincie Friesland

Publicaties