RCE advies 1214162 Kapelsteeg 3, 1811ER Alkmaar 7237

Omschrijving

Dit document betreft een advies van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) over het wijzigen van een rijksmonument. Dit advies is uitgebracht in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) naar aanleiding van een aanvraag omgevingsvergunning. Meer informatie over de adviezen van de RCE en het vergunningstelsel voor rijksmonumenten is te vinden via https://www.cultureelerfgoed.nl/onderwerpen/omgevingsvergunning/uitgebrachte-adviezen-over-rijksmonumenten/

Verantwoordelijke Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Thema Cultureel erfgoed
Documentsoort Advies
Publicatiedatum 19-03-2023
Documentdatum 28-02-2023
Gemeente Alkmaar
Link naar monumentenregister https://monumentenregister.cultureelerfgoed.nl/monumenten/7237
Monumentnummer 7237
Provincie Noord-Holland

Publicaties