RCE advies 1345440 Friesestraat 9, 7741GR Coevorden 11483.

Omschrijving

Dit document betreft een advies van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) over het wijzigen van een rijksmonument. Dit advies is uitgebracht in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) naar aanleiding van een aanvraag omgevingsvergunning. Meer informatie over de adviezen van de RCE en het vergunningstelsel voor rijksmonumenten is te vinden via https://www.cultureelerfgoed.nl/onderwerpen/omgevingsvergunning/uitgebrachte-adviezen-over-rijksmonumenten/

Verantwoordelijke Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Thema Cultureel erfgoed
Documentsoort Advies
Publicatiedatum 04-03-2023
Documentdatum 03-03-2023
Gemeente Coevorden
Link naar monumentenregister https://monumentenregister.cultureelerfgoed.nl/monumenten/11483
Monumentnummer 11483
Provincie Drenthe

Publicaties