RCE advies 1388034 Dudokpark 1, 1217JE Hilversum 46773.

Omschrijving

Dit document betreft een advies van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) over het wijzigen van een rijksmonument. Dit advies is uitgebracht in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) naar aanleiding van een aanvraag omgevingsvergunning. Meer informatie over de adviezen van de RCE en het vergunningstelsel voor rijksmonumenten is te vinden via https://www.cultureelerfgoed.nl/onderwerpen/omgevingsvergunning/uitgebrachte-adviezen-over-rijksmonumenten/

Verantwoordelijke Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Thema Cultureel erfgoed
Documentsoort Advies
Publicatiedatum 23-05-2023
Documentdatum 24-05-2023
Gemeente Hilversum
Link naar monumentenregister https://monumentenregister.cultureelerfgoed.nl/monumenten/46773
Monumentnummer 46773
Provincie Noord-Holland

Publicaties