RCE advies 1346013 Overeindseweg 25, 3439LP Nieuwegein 531568.

Omschrijving

Dit document betreft een advies van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) over het wijzigen van een rijksmonument. Dit advies is uitgebracht in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) naar aanleiding van een aanvraag omgevingsvergunning. Meer informatie over de adviezen van de RCE en het vergunningstelsel voor rijksmonumenten is te vinden via https://www.cultureelerfgoed.nl/onderwerpen/omgevingsvergunning/uitgebrachte-adviezen-over-rijksmonumenten/

Verantwoordelijke Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Thema Cultureel erfgoed
Documentsoort Advies
Publicatiedatum 08-03-2023
Documentdatum 22-02-2023
Gemeente Nieuwegein
Link naar monumentenregister https://monumentenregister.cultureelerfgoed.nl/monumenten/531568
Monumentnummer 531568
Provincie Utrecht

Publicaties