RCE advies 1358992 Kasteellaan 1, 5253AM Nieuwkuijk 37877.

Omschrijving

Dit document betreft een advies van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) over het wijzigen van een rijksmonument. Dit advies is uitgebracht in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) naar aanleiding van een aanvraag omgevingsvergunning. Meer informatie over de adviezen van de RCE en het vergunningstelsel voor rijksmonumenten is te vinden via https://www.cultureelerfgoed.nl/onderwerpen/omgevingsvergunning/uitgebrachte-adviezen-over-rijksmonumenten/

Verantwoordelijke Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Thema Cultureel erfgoed
Documentsoort Advies
Publicatiedatum 07-05-2023
Documentdatum 20-04-2023
Gemeente Heusden
Link naar monumentenregister https://monumentenregister.cultureelerfgoed.nl/monumenten/37877
Monumentnummer 37877
Provincie Noord-Brabant

Publicaties