RCE advies 1300721 Opril Grote Markt 11, 4461AK Goes 16371.

Omschrijving

Dit document betreft een advies van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) over het wijzigen van een rijksmonument. Dit advies is uitgebracht in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) naar aanleiding van een aanvraag omgevingsvergunning. Meer informatie over de adviezen van de RCE en het vergunningstelsel voor rijksmonumenten is te vinden via https://www.cultureelerfgoed.nl/onderwerpen/omgevingsvergunning/uitgebrachte-adviezen-over-rijksmonumenten/

Verantwoordelijke Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Thema Cultureel erfgoed
Documentsoort Advies
Publicatiedatum 24-01-2023
Documentdatum 24-01-2023
Gemeente Goes
Link naar monumentenregister https://monumentenregister.cultureelerfgoed.nl/monumenten/16371
Monumentnummer 16371
Provincie Zeeland

Publicaties