RCE advies 1306154 Kerklaan 16 Heesselt 522028 522029 Vloedschuur Schuurberg.

Omschrijving

Dit document betreft een advies van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) over het wijzigen van een rijksmonument. Dit advies is uitgebracht in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) naar aanleiding van een aanvraag omgevingsvergunning. Meer informatie over de adviezen van de RCE en het vergunningstelsel voor rijksmonumenten is te vinden via https://www.cultureelerfgoed.nl/onderwerpen/omgevingsvergunning/uitgebrachte-adviezen-over-rijksmonumenten/

Verantwoordelijke Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Thema Cultureel erfgoed
Documentsoort Advies
Publicatiedatum 24-01-2023
Documentdatum 23-01-2023
Gemeente West Betuwe
Link naar monumentenregister
  • https://monumentenregister.cultureelerfgoed.nl/monumenten/522028
  • https://monumentenregister.cultureelerfgoed.nl/monumenten/522029
Monumentnummer
  • 522028
  • 522029
Provincie Gelderland

Publicaties