RCE advies 164169 Markt 11 4101BW Culemborg 11558_11559

Omschrijving

Dit document betreft een advies van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) over het wijzigen van een rijksmonument. Dit advies is uitgebracht in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (WABO) naar aanleiding van een aanvraag.

Verantwoordelijke Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Thema Cultureel erfgoed
Documentsoort Advies
Publicatiedatum 02-03-2021
Documentdatum 09-11-2020
Gemeente Culemborg
Link naar monumentenregister
  • https://monumentenregister.cultureelerfgoed.nl/monumenten/11558
  • https://monumentenregister.cultureelerfgoed.nl/monumenten/11559
Monumentnummer
  • 11558
  • 11559
Provincie Utrecht

Publicaties