RCE advies 1350867 Naauw 4, 8911HX Leeuwarden 24265_24264_24263.

Omschrijving

Dit document betreft een advies van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) over het wijzigen van een rijksmonument. Dit advies is uitgebracht in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) naar aanleiding van een aanvraag omgevingsvergunning. Meer informatie over de adviezen van de RCE en het vergunningstelsel voor rijksmonumenten is te vinden via https://www.cultureelerfgoed.nl/onderwerpen/omgevingsvergunning/uitgebrachte-adviezen-over-rijksmonumenten/

Verantwoordelijke Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Thema Cultureel erfgoed
Documentsoort Advies
Publicatiedatum 12-03-2023
Documentdatum 27-02-2023
Gemeente Leeuwarden
Link naar monumentenregister
  • https://monumentenregister.cultureelerfgoed.nl/monumenten/24265
  • https://monumentenregister.cultureelerfgoed.nl/monumenten/24264
  • https://monumentenregister.cultureelerfgoed.nl/monumenten/24263
Monumentnummer
  • 24265
  • 24264
  • 24263
Provincie Fryslân

Publicaties