RCE advies 1297291 Waterloostraat 28, 5935BG Steyl 34984.

Omschrijving

Dit document betreft een advies van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) over het wijzigen van een rijksmonument. Dit advies is uitgebracht in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) naar aanleiding van een aanvraag omgevingsvergunning. Meer informatie over de adviezen van de RCE en het vergunningstelsel voor rijksmonumenten is te vinden via https://www.cultureelerfgoed.nl/onderwerpen/omgevingsvergunning/uitgebrachte-adviezen-over-rijksmonumenten/

Verantwoordelijke Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Thema Cultureel erfgoed
Documentsoort Advies
Publicatiedatum 28-11-2022
Documentdatum 25-11-2022
Gemeente Venlo
Link naar monumentenregister https://monumentenregister.cultureelerfgoed.nl/monumenten/34984
Monumentnummer 34984
Provincie Limburg

Publicaties