Beantwoording Woo-verzoek inzake Onderzoek stikstofdepositie bedrijven zonder natuurvergunning

Omschrijving

De bijlage bij dit woo-verzoek is te vinden op de website van de provincie Noord-Holland https://www.noord-holland.nl/Loket/Woo_verzoek/Woo_verzoeken_2022/Woo_verzoek_onderzoek_stikstofdepositie_bedrijven_zonder_natuurvergunning_21_oktober_2022

Verantwoordelijke Provincie Noord-Holland
Thema Stoffen
Documentsoort Beslissing op Wob-/Woo-verzoek
Publicatiedatum 23-10-2022
Documentdatum

Publicaties