RCE advies 1314083 Lawickse Allee 71, 6702DA Wageningen 38224.

Omschrijving

Dit document betreft een advies van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) over het wijzigen van een rijksmonument. Dit advies is uitgebracht in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) naar aanleiding van een aanvraag omgevingsvergunning. Meer informatie over de adviezen van de RCE en het vergunningstelsel voor rijksmonumenten is te vinden via https://www.cultureelerfgoed.nl/onderwerpen/omgevingsvergunning/uitgebrachte-adviezen-over-rijksmonumenten/

Verantwoordelijke Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Thema Cultureel erfgoed
Documentsoort Advies
Publicatiedatum 23-05-2023
Documentdatum 23-05-2023
Gemeente Wageningen
Link naar monumentenregister https://monumentenregister.cultureelerfgoed.nl/monumenten/38224
Monumentnummer 38224
Provincie Gelderland

Publicaties