RCE advies 1331533 Prinsenbosch 22, 5126ND Gilze 525919.

Omschrijving

Dit document betreft een advies van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) over het wijzigen van een rijksmonument. Dit advies is uitgebracht in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) naar aanleiding van een aanvraag omgevingsvergunning. Meer informatie over de adviezen van de RCE en het vergunningstelsel voor rijksmonumenten is te vinden via https://www.cultureelerfgoed.nl/onderwerpen/omgevingsvergunning/uitgebrachte-adviezen-over-rijksmonumenten/

Verantwoordelijke Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Thema Cultureel erfgoed
Documentsoort Advies
Publicatiedatum 16-03-2023
Documentdatum 16-03-2023
Gemeente Gilze en Rijen
Link naar monumentenregister https://monumentenregister.cultureelerfgoed.nl/monumenten/525919
Monumentnummer
 • 525919
 • 525921
 • 525923
 • 525924
 • 525931
 • 525936
 • 525937
 • 525938
 • 525956
 • 525922
 • 525957
 • 525959
 • 525960
Provincie Noord-Brabant

Publicaties