RCE advies 1298809 Molenstraat 2, 4011EL Zoelen 11435-Korenbloem.

Omschrijving

Dit document betreft een advies van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) over het wijzigen van een rijksmonument. Dit advies is uitgebracht in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) naar aanleiding van een aanvraag omgevingsvergunning. Meer informatie over de adviezen van de RCE en het vergunningstelsel voor rijksmonumenten is te vinden via https://www.cultureelerfgoed.nl/onderwerpen/omgevingsvergunning/uitgebrachte-adviezen-over-rijksmonumenten/

Verantwoordelijke Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Thema Cultureel erfgoed
Documentsoort Advies
Publicatiedatum 06-12-2022
Documentdatum 21-11-2022
Gemeente Buren
Link naar monumentenregister https://monumentenregister.cultureelerfgoed.nl/monumenten/11435
Monumentnummer 11435
Provincie Gelderland

Publicaties