Convenant persoonsgerichte aanpak voorkoming radicalisering en extremisme

Omschrijving

Overwegende dat: partijen, gelet op hun verantwoordelijkheid ten aanzien van het reduceren van risico’s verbonden aan radicalisering, extremisme, uitreizen, of terugkeer en het bieden van zorg aan subjecten hebben besloten tot de instelling van een samenwerkingsverband, daarbij gebruik makend van hun wettelijke taken en bevoegdheden; in het samenwerkingsverband de bij de casuïstiek betrokken partijen in gezamenlijkheid komen tot de vaststelling van een integraal plan van aanpak ten aanzien van extremisten, geradicaliseerde personen of personen die dreigen te radicaliseren (zoals uit reizigers of potentiële uit reizigers en terugkeerders) onverlet reeds bestaande zorgkaders en / of andere samenwerkingsvormen die naast het casusoverleg bestaan.

Verantwoordelijke Gemeente Utrecht
Thema Criminaliteit
Documentsoort Convenant
Publicatiedatum 30-06-2021
Documentdatum 12-12-2018
Betrokken partijen Gemeente Utrecht, Het Openbaar Ministerie, Politie, Raad voor de Kinderbescherming, De reclassering Nederland
Looptijd 12 december 2018 tot heden

Publicaties