RCE advies 1370290 2e Leijweg 1, 2114BG Vogelenzang 529765.

Omschrijving

Dit document betreft een advies van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) over het wijzigen van een rijksmonument. Dit advies is uitgebracht in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) naar aanleiding van een aanvraag omgevingsvergunning. Meer informatie over de adviezen van de RCE en het vergunningstelsel voor rijksmonumenten is te vinden via https://www.cultureelerfgoed.nl/onderwerpen/omgevingsvergunning/uitgebrachte-adviezen-over-rijksmonumenten/

Verantwoordelijke Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Thema Cultureel erfgoed
Documentsoort Advies
Publicatiedatum 09-05-2023
Documentdatum 09-05-2023
Gemeente Bloemendaal
Link naar monumentenregister https://monumentenregister.cultureelerfgoed.nl/monumenten/529765
Monumentnummer 529765
Provincie Noord-Holland

Publicaties