RCE advies 1294788 Julianastraat 3, 5911AX Venlo 524743.

Omschrijving

Dit document betreft een advies van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) over het wijzigen van een rijksmonument. Dit advies is uitgebracht in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) naar aanleiding van een aanvraag omgevingsvergunning. Meer informatie over de adviezen van de RCE en het vergunningstelsel voor rijksmonumenten is te vinden via https://www.cultureelerfgoed.nl/onderwerpen/omgevingsvergunning/uitgebrachte-adviezen-over-rijksmonumenten/

Verantwoordelijke Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Thema Cultureel erfgoed
Documentsoort Advies
Publicatiedatum 07-12-2022
Documentdatum 07-12-2022
Gemeente Venlo
Link naar monumentenregister https://monumentenregister.cultureelerfgoed.nl/monumenten/524743
Monumentnummer 524743
Provincie Limburg

Publicaties