RCE advies 1358372 Molenkade 5, 2964LB Groot-Ammers 18771.

Omschrijving

Dit document betreft een advies van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) over het wijzigen van een rijksmonument. Dit advies is uitgebracht in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) naar aanleiding van een aanvraag omgevingsvergunning. Meer informatie over de adviezen van de RCE en het vergunningstelsel voor rijksmonumenten is te vinden via https://www.cultureelerfgoed.nl/onderwerpen/omgevingsvergunning/uitgebrachte-adviezen-over-rijksmonumenten/

Verantwoordelijke Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Thema Cultureel erfgoed
Documentsoort Advies
Publicatiedatum 23-05-2023
Documentdatum 23-05-2023
Gemeente Molenlanden
Link naar monumentenregister https://monumentenregister.cultureelerfgoed.nl/monumenten/18771
Monumentnummer 18771
Provincie Zuid-Holland

Publicaties