RCE advies 1296775 Van Malsenstraat 1, 5051CA Goirle 516986-Kerk Maria Boodschap.

Omschrijving

Dit document betreft een advies van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) over het wijzigen van een rijksmonument. Dit advies is uitgebracht in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) naar aanleiding van een aanvraag omgevingsvergunning. Meer informatie over de adviezen van de RCE en het vergunningstelsel voor rijksmonumenten is te vinden via https://www.cultureelerfgoed.nl/onderwerpen/omgevingsvergunning/uitgebrachte-adviezen-over-rijksmonumenten/

Verantwoordelijke Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Thema Cultureel erfgoed
Documentsoort Advies
Publicatiedatum 17-11-2022
Documentdatum 17-11-2022
Gemeente Goirle
Link naar monumentenregister https://monumentenregister.cultureelerfgoed.nl/monumenten/516986
Monumentnummer 516986
Provincie Noord-Brabant

Publicaties