RCE advies 1320004 NDSM-plein 84, 1033WB Amsterdam 528255.

Omschrijving

Dit document betreft een advies van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) over het wijzigen van een rijksmonument. Dit advies is uitgebracht in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) naar aanleiding van een aanvraag omgevingsvergunning. Meer informatie over de adviezen van de RCE en het vergunningstelsel voor rijksmonumenten is te vinden via https://www.cultureelerfgoed.nl/onderwerpen/omgevingsvergunning/uitgebrachte-adviezen-over-rijksmonumenten/

Verantwoordelijke Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Thema Cultureel erfgoed
Documentsoort Advies
Publicatiedatum 31-01-2023
Documentdatum 31-01-2023
Gemeente Amsterdam
Link naar monumentenregister https://monumentenregister.cultureelerfgoed.nl/monumenten/528255
Monumentnummer 528255
Provincie Noord-Holland

Publicaties