RCE advies 1311062 Sint Pieterstraat 6, 6211JN Maastricht 27478.

Omschrijving

Dit document betreft een advies van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) over het wijzigen van een rijksmonument. Dit advies is uitgebracht in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) naar aanleiding van een aanvraag omgevingsvergunning. Meer informatie over de adviezen van de RCE en het vergunningstelsel voor rijksmonumenten is te vinden via https://www.cultureelerfgoed.nl/onderwerpen/omgevingsvergunning/uitgebrachte-adviezen-over-rijksmonumenten/

Verantwoordelijke Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Thema Cultureel erfgoed
Documentsoort Advies
Publicatiedatum 02-02-2023
Documentdatum 02-02-2023
Gemeente Maastricht
Link naar monumentenregister https://monumentenregister.cultureelerfgoed.nl/monumenten/27478
Monumentnummer 27478
Provincie Limburg

Publicaties